Zalety i wady budownictwa ekologicznego

Słoma

Słoma jest materiałem naturalnym, który w odpowiednich warunkach może zachować swoja trwałość tak, aby przetrwać przez wieki. Jednak w niekorzystnym środowisku, słoma rozkłada się tak samo, jak wszystkie naturalne materiały typu: drewno, papier, tkaniny bawełniane itp. Tempo procesów rozkładu zależy przede wszystkim od wilgotności i temperatury. Odpowiednia dbałość o zachowanie optymalnej wilgotności słomy sprawia, że jej żywotność klasyfikuje się na tym samym poziomie co konstrukcji drewnianej. Dowodem na to może być jeden z pierwszych budynków w Europie – wybudowany z kostek słomy w 1921 roku, który przetrwał po dziś dzień i będzie służył przez kolejne lata.

Słoma jest naturalnym i całkowicie zdrowym materiałem, wykorzystywanym przede wszystkim jako materiał izolacyjny. Słoma sprasowana cechuje się świetnym współczynnikiem przewodzenia ciepła – w okolicy 0,04  W/mK,  czyli na poziomie tradycyjnych materiałów, takich jak styropian czy wełna mineralna. Konstruując ścianę z tego materiału o grubości około 50 cm, uzyskujemy współczynnik przenikania ciepła około 0,13 W/m2K – co jest wartością znacznie korzystniejszą od wymaganych 0,25 W/m2K dla przegród zewnętrznych; wg: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, ze zmianami aktualnymi od 1.01.2014: ” Współczynnik otrzymany dla ściany z wypełnieniem ze słomy, spełnia wymagania nie tylko dla domu typowego, ale także energooszczędnego”.

Do budowania używany jest ten sam materiał, który widujemy na polach w sierpniu, czyli słomę sprasowaną w kostki. Do budowy wymagane są kostki o gęstości nie mniejszej niż 100 kg/m3. Tak przygotowane kostki są bardzo dobrze ściśnięte, trzymają swój prostopadłościenny kształt i gwarantują trwałość ścianie.

Bele słomy wytwarza się powszechnie w większości niewielkich gospodarstw rolnych.Najczęściej wytwarzane są one ze słomy żytniej, pszennej, pszenżyta, owsa i mieszanek zbóż, jednak do celów budowlanych nie nadaje się słoma jęczmienna, ze względu na swoją słabą strukturę. Kostki słomy bez dodatkowych procesów są gotowe do użycia. Jednak zaleca się używanie kostek świeżych, prasowanych po aktualnych żniwach, co zapewnia, że słoma nie jest zawilgocona lub uszkodzona przez gryzonie oraz ogranicza to koszty dodatkowego transportu (jedynie z pola na budowę). Bele są sprasowane do gęstości 100-130 kg/m³ i ważą od 6 do 15 kg. Prasowanie słomy z większa siłą powoduje, że kostki mają zbyt duży współczynnik przewodzenia ciepła, a jeśli gęstość będzie niższa, może to spowodować osiadanie słomy w ścianie. Bele są tanim materiałem, można je nabyć bezpośrednio od rolników za kilka złotych za sztukę. Kostki słomy są wykorzystywane nie tylko do ocieplania ścian, ale również stropów czy dachu.

Czynniki wpływające na rozkład słomy

Mikroorganizmy – są tym czynnikiem, który znacząco może wpłynąć na rozkład słomy. Słoma nie jest najlepszym źródłem pożywienia, jednak zawiera dostatecznie dużo energii aby umożliwić rozwój mikroorganizmów. Organizmy te są dostarczane podczas procesu prasowania kostek słomy i w odpowiednim środowisku mogą zacząć się rozmnażać. Elementy, które sprzyjają ich rozwojowi to: zawartość składników odżywczych w materiale, temperatura, wilgotność oraz tlen. Powietrze, a dokładnie zawarty w nim tlen jest niezbędny do funkcjonowania żywych organizmów. Dzięki otynkowaniu gliną powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, ograniczamy wymianę powietrza ze środowiskiem zewnętrznym. Mikroorganizmy w zamkniętej ścianie szybko zużywają zawarty w niej tlen, zamieniając go na dwutlenek węgla, co skutecznie ogranicza ich dalszy rozwój. Zalecana wartość wilgotności kostek słomy wynosi mniej niż 25 %. Taka wartość daje nam pewność, że jest to ilość niedostateczna do rozwoju bakterii i grzybów. Dlatego tak ważna jest ochrona kostek słomy przed zamoknięciem.

 

Autor: Piotr Soboń

Glina

Glina posiada wiele zalet. Bierze udział w regulacji wilgotności oraz temperatury w pomieszczeniach. Tłumi hałas, oczyszcza powietrze ze szkodliwych substancji i jest antystatyczna, co oznacza, że redukuje ilość kurzu w domu. Dodatkowo jej skład chemiczny, a dokładnie zawartość związków wapnia skutecznie utrudnia rozwój mikroorganizmów.

Tynk gliniany wykonywany jest z mieszanki gliny, piasku i wody. W wewnętrznych warstwach tynku stosuje się wypełniacze np. sieczkę słomianą.

Szeroka gama zastosowań gliny wpisała ją na stałe w architekturę budynków. Glina wykorzystywana jest do renowacji starych budynków, ale przede wszystkim do budowy nowych obiektów z zachowaniem tradycyjnej architektury.

Glina znalazła również uznanie w budownictwie nowoczesnym, ze względu na jej wpływ na mikroklimat wnętrz. Coraz częściej można ją zauważyć w budownictwie publicznym np. w postaci elementów dekoracyjnych.

Optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi wynosi od 40 do 70%. Glina dzięki swoim właściwościom wchłaniania i oddawania wody, sprawia, że stale utrzymywana jest wilgotność powietrza na poziomie około 50%. Dzięki temu błony śluzowe człowieka nie wysuszają się. Glina nie posiada ładunku elektrycznego, przez co nie przyciąga kurzu.

Glina ma świetne właściwości konserwujące drewno i słomę, z których wykonana jest ściana. Wynika to z poziomu własnej wilgotności gliny – wynoszącej 6%, przy około 10% wilgotności własnej drewna. Oznacza to, że glina stale wysusza drewno uniemożliwiając rozwój mikroorganizmów.

 

Autor: Piotr Soboń

Rozwiń

Wełna drzewna Steico

Steico Flex jest to sprężysta mata do izolacji cieplnej. Wykorzystywana jest jako materiał wypełniający pomiędzy przestrzeniami dachu, ścian i stropów oraz jako materiał izolacji akustycznej w ścianach działowych. Jest idealnym materiałem termoizolacyjnym, dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła. Cechuje się dwukrotnie wyższym ciepłem właściwym niż wełna mineralna dlatego bierze udział w niwelowaniu wahań temperatury wewnątrz pomieszczenia. Przy użyciu wełny z włókien drzewnych możemy wykonywać przegrody otwarte dyfuzyjnie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Najstarszy dom ze słomy