Opis rozwiązań do wykonania posadowienia naturalnego budynku

Fundament Punktowy

Fundament punktowy jest prostym i ekonomicznym sposobem posadowienia budynku. Możliwość zastosowania tego typu rozwiązania występuje zazwyczaj w przypadku budynków lekkich, najczęściej parterowych. Fundament punktowy charakteryzuje się wykonaniem stóp fundamentowych z betonu lub żelbetu – wtedy stopy zbrojone są siatką stalową w dolnej części. Stopy fundamentowe betonuje się w przygotowanym deskowaniu. Głębokość posadowienia stóp fundamentowych powinna sięgać poniżej poziomu przemarzania gruntu – w przypadku gruntów wysadzinowych. Głębokość przemarzania gruntu jest zależna od lokalizacji. Możliwość mocowania elementów drewnianych do fundamentu występuje dzięki stalowym łącznikom, zakotwionym w stopach, podczas procesu fundamentowania.

Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe wykonywane są jako betonowe lub żelbetowe. Ławy betonuje się w deskowaniu. Należy ułożyć warstwę chudego betonu na dnie wykopu, a następnie zmontować deskowanie i ułożyć zbrojenie. Najczęściej używany jest beton klasy C16/20. Na ławach wykonywane są izolacje przeciwwilgociowe pionowe oraz poziome. Powyżej fundamentu murowane są ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Proces wykonania ław fundamentowych wymaga dosyć dużego nakładu prac oraz materiału, jednak daje stabilne oparcie dla ścian, a także stanowi szczelne zabezpieczenie przed ingerencją roślinności, wilgoci oraz gryzoni pod budynek.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now